Hệ thống thông tin của Shynh House coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dung các biện pháp tối ưu nhất để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của Khách hàng. Thông tin của Quý khách trong quá trình sử dụng dịch vụ và thanh toán giao dịch sẽ được mã hoá để đảm bảo tính bảo mật. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Shynh House đồng nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này.
Quý khách hàng hoặc bất kỳ cá thể nào không được sử dụng công cụ, chương trình nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Hệ thống cũng nghiêm cấm việc phát tán hoặc truyền bá cỗ vũ cho bất cứ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống thông tin. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU
Dữ liệu được thu thập chủ yếu trên hệ thống thông tin Shynh House bao gồm:
Họ tên, Tuổi, địa chỉ cư trú
Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt, Thời gian viếng thăm, địa chỉ browser truy cập đến
2. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:
Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Shynh House thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Shynh House,
 Hệ thống thông tin Shynh House sử dụng dữ liệu của bạn để:
Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Shynh House
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Shynh House.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Shynh House có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật tại hệ thống thông tin của Shynh House.
4. QUẢN LÝ THÔNG TIN & XỬ LÝ PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG
Bạn có thể sửa chữa và cập nhật thông tin trên hệ bằng cách liên hệ hotline 1900989800 hoặc mail: cskh@shynhhouse.com các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn cung cấp.
Để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, khi bạn muốn yêu cầu xóa thông tin mà Shynh House đã thu thập thì vui lòng liên hệ ngay đến mail cskh@shynhhouse.com để được hỗ trợ xóa và những thông tin về sau.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Hệ thống thông tin của Shynh House coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dung các biện pháp tối ưu nhất để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của Khách hàng. Thông tin của Quý khách trong quá trình sử dụng dịch vụ và thanh toán giao dịch sẽ được mã hoá để đảm bảo tính bảo mật. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Shynh House đồng nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này.
Quý khách hàng hoặc bất kỳ cá thể nào không được sử dụng công cụ, chương trình nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Hệ thống cũng nghiêm cấm việc phát tán hoặc truyền bá cỗ vũ cho bất cứ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống thông tin. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU
Dữ liệu được thu thập chủ yếu trên hệ thống thông tin Shynh House bao gồm:
Họ tên, Tuổi, địa chỉ cư trú
Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt, Thời gian viếng thăm, địa chỉ browser truy cập đến
2. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:
Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Shynh House thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Shynh House,
 Hệ thống thông tin Shynh House sử dụng dữ liệu của bạn để:
Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Shynh House
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Shynh House.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Shynh House có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật tại hệ thống thông tin của Shynh House.
4. QUẢN LÝ THÔNG TIN & XỬ LÝ PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG
Bạn có thể sửa chữa và cập nhật thông tin trên hệ bằng cách liên hệ hotline 1900989800 hoặc mail: cskh@shynhhouse.com các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn cung cấp.
Để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, khi bạn muốn yêu cầu xóa thông tin mà Shynh House đã thu thập thì vui lòng liên hệ ngay đến mail cskh@shynhhouse.com để được hỗ trợ xóa và những thông tin về sau.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN